Categories for

Hoge Raad: huurders in de horeca en retail hebben recht op huurkorting

januari 2022

Op 24 december 2021 [1] heeft de Hoge Raad bepaald dat indien een huurder het door hem gehuurde pand niet of slechts gedeeltelijk kan gebruiken, als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie, dit een onvoorziene omstandigheid vormt op grond waarvan de rechter de huurprijs kan verminderen.

Lees meer…

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

december 2021

Alimentatie indexeringspercentage 2022 vastgesteld op 1,9%

november 2021

Lees meer…

Algemeen | Invordering rijbewijs

november 2021

De politie kan onder bepaalde omstandigheden uw rijbewijs invorderen. Het invorderen van uw rijbewijs kan erg nadelig voor u zijn, bijvoorbeeld wanneer u uw rijbevoegdheid nodig heeft voor uw werk.

Lees meer…

Algemeen | Materiële vs. immateriële schade

november 2021

U heeft schade opgelopen die is ontstaan door het toedoen van een ander of waar een ander aansprakelijk voor kan worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk of arbeidsongeval. De kosten hiervan kunnen vaak hoog oplopen. De schade kan onderverdeeld worden in materiële schade en immateriële schade. Maar wat is materiële schade en wat valt er nou precies allemaal onder? En hoe zit dat dan bij immateriële schade?

Lees meer…

Moet een gemeente afzien van handhaving bij zicht op legalisatie?

juni 2021

Op 24 maart 2021 deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak in een zaak aangespannen door Oostappen groep tegen de gemeente Asten. (ECLI:NL:RVS:2021:606)

Lees meer…

Algemeen | Ongeluk op het werk. Wat nu?

mei 2021

U bent betrokken geweest bij een ongeval op, of in opdracht voor uw werk. U heeft door het arbeidsongeval letselschade opgelopen. U wilt deze schade vergoed hebben. Hoe gaat dit in zijn werk?

Lees meer…

Geen zienswijzen ingediend, toch in beroep?

april 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) het Hof EU gevolgd en verduidelijkt wanneer men wel of geen toegang heeft tot de rechter.

Lees meer…

Partneralimentatie en compensatie niet opgenomen vakantie-uren

april 2021

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 maart 2021 lag de vraag voor of het uitbetalen van niet-opgenomen vakantie-uren bij het einde van het dienstverband gezien diende te worden als inkomen wat de draagkracht van de alimentatieplichtige ontslagen werknemer verhoogt.

Lees meer…

Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

april 2021

Het Openbaar Ministerie kan bij veel voorkomende, lichte strafbare feiten zoals winkeldiefstal, rijden onder invloed of vandalisme zelf een straf opleggen. Tijdens een OM-zitting stelt de officier van justitie of iemand die namens hem werkt de verdachte vragen over de gebeurtenis. De verdachte kan dan zijn/haar kant van het verhaal vertellen. Aan het eind van de OM-zitting hoort de verdachte of hij/zij een straf krijgt of niet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een zitting bij de politierechter is er geen rechter bij de OM-zitting aanwezig

Lees meer…