Algemeen | Ongeluk op het werk. Wat nu?

U bent betrokken geweest bij een ongeval op, of in opdracht voor uw werk. U heeft door het arbeidsongeval letselschade opgelopen. U wilt deze schade vergoed hebben. Hoe gaat dit in zijn werk?

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen. De kans dat het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is voor de financiƫle gevolgen die u ondervindt van uw letsel is groot. De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval ligt namelijk bijna altijd bij de werkgever. Dit komt omdat de werkgever een zorgplicht heeft waar zware eisen aan vastzitten.

Het maakt hierbij niet uit of het bedrijfsongeval door uw toedoen is ontstaan. Zolang u zich niet roekeloos heeft gedragen of met opzet het ongeval heeft veroorzaakt, is de werkgever aan te spreken op een schadevergoeding.

De eerste stap in een letselschade procedure is dus het aansprakelijk stellen van de werkgever. U doet dit schriftelijk per aangetekende post. U meldt hierin hoe het ongeval gebeurd is, dat u schadeposten heeft, dat er mogelijk in de toekomst nog meer schadeposten zich openbaren, dat u het bedrijf of de organisatie volledig aansprakelijk stelt en dat u alle schade vergoed wilt hebben.

De afhandeling van de aansprakelijkstelling zal naar alle waarschijnlijkheid door de bedrijfsongevallenverzekeraar worden opgepakt. Werkgevers zijn hier namelijk vaak voor verzekerd.

Erkent de werkgever de aansprakelijkheid, dan kunt u de schadeposten als gevolg van het letsel claimen bij de verzekeraar. Ontstaat er een discussie over de vraag of een werkgever aansprakelijk is of niet? Dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever beoordelen of aansprakelijkheid wel of niet wordt erkend. Indien aansprakelijkheid niet wordt erkend kan er een procedure bij de rechtbank gestart worden. De rechter zal dan beslissen of de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval of niet.

Het is van belang om de brief aan de werkgever met daarin de aansprakelijkstelling goed op te stellen. In de brief moet zo duidelijk mogelijk zijn aangegeven waarom de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval. Om die reden is het verstandig om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen om uw belangen te vertegenwoordigen en de aansprakelijkstelling alsmede het opstellen van de schadeposten op zich te nemen. Verder zal uw advocaat als uw contactpersoon optreden de juridische afdeling van de verzekeraar indien er nog vragen of eventuele discussies ontstaan.

Daarnaast bent u als slachtoffer vaak al druk genoeg met het herstel en kan het zijn dat de energie en het overzicht om de afwikkeling van de aansprakelijkheidsvraag te kunnen opbrengen ontbreekt.

De kosten van het inschakelen van een letselschadeadvocaat zijn in de praktijk gewoon verhaalbaar op de veroorzaker van het ongeval, oftewel uw werkgever diens verzekeraar. De rechtsbijstandskosten worden namelijk als aparte schadepost opgenomen in de schadevergoeding.

19 mei 2021

Anneline Nieuwenhuijse