Alimentatie indexeringspercentage 2022 vastgesteld op 1,9%

Het indexeringspercentage van alimentatie wordt jaarlijks vastgesteld en is wettelijk verplicht ex. art. 1:402a BW.

De indexering voor 2022 is vastgesteld op 1,9% en geldt voor zowel partner- als kinderalimentatie. Dit geldt met ingang van 1 januari 2022. Let er dus op dat het bedrag wat voor de maand januari 2022 moet worden voldaan met 1,9% verhoogd is.

Uitsluitend indien afwijkende afspraken zijn gemaakt, welke zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant, kan van deze wettelijke indexering worden afgeweken.

30 november 2021

Marloes de Houck