Categories for

Bestaat er een opzegbevoegdheid voor de huurder onder de nieuwe WHOA?

april 2021

In mijn artikel van 1 februari 2021 ben ik ingegaan op de invoering van de WHOA. De WHOA biedt ondernemingen die in zwaar weer verkeren een laatste redmiddel om een faillissement te voorkomen.

Lees meer…

Weigeren van herplaatsing en transitievergoeding

maart 2021

In veel gevallen is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd indien hij de arbeidsovereenkomst opzegt of deze op verzoek van de werkgever wordt ontbonden. Een uitzondering hierop betreft de situatie waarin een arbeidsovereenkomst niet verder gezet kan worden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. In de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE: 2021:236) gaf het Hof hier een oordeel over.

Lees meer…

Rechtbank Den Haag: 50% huurkorting vanwege coronacrisis

februari 2021

Op 21 januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat horecaondernemers recht kunnen hebben op 50% huurprijsvermindering. De aanleiding hiervoor is de verplichte horecasluiting ten gevolge van de coronacrisis.

Lees meer…

WHOA oude wijn in nieuwe zakken?

februari 2021

Het antwoord hierop is nee.

 Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden als onderdeel van de Faillisementswet. De WHOA beoogt het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. De gedachtegang is dat dit gebeurt door een akkoord dat bindend kan worden voor alle schuldeisers en zelfs voor aandeelhouders. Kenmerkend is dat het akkoord wordt gesloten met schuldeisers buiten een faillissement of een surseance van betaling, iets wat tot op heden naar geldend recht nog niet mogelijk is. Hiermee kunnen bedrijven die in potentie gezond en winstgevend kunnen zijn doorgaan.

Lees meer…

Liegen op cv leidt niet altijd tot ontslag op staande voet

januari 2021

Het gerechtshof Den Haag[1] heeft zich uitgelaten over de vraag of het ontslag op staande voet van een werkneemster naar aanleiding van haar leugenachtige cv terecht was. Het antwoord is negatief. Ik licht dit toe.

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:1880

 

Lees meer…

Wanneer is er een arbeidsovereenkomst?

januari 2021

Voorheen was het volgens de Hoge Raad belangrijk om te kijken naar de bedoeling van de partijen om te kunnen bepalen of er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dit volgt uit het zogenoemde arrest “Groen/Schoevers” van de Hoge Raad[1]. De Hoge Raad is hier echter op teruggekomen en heeft geoordeeld dat de partijbedoeling geen rol speelt bij de kwalificatievraag.

Lees meer…

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

december 2020

Vacature

december 2020

Wij zijn op zoek naar een jurist en/of (stagiaire) advocaat. Ben jij degene die we zoeken? Bel of mail ons!

Lees meer…

Anneline Nieuwenhuijse, specialist op het gebied van letselschade

december 2020

Terwijl haar dagelijkse werk als advocate gewoon doorging, dook Anneline Nieuwenhuijse het afgelopen jaar ook weer de studieboeken in. Aan de gerenommeerde Grotius Academie rondde ze begin september de specialisatieopleiding Personenschade af, waardoor ze iedereen met letselschade bij kan staan. ,,Je wilt direct iets betekenen voor mensen’’, benadrukt ze.

Lees meer…

Wie betaalt voor de schade van het slachtoffer van een strafbaar feit?

november 2020

Een slachtoffer van een strafbaar feit kan zich als benadeelde partij voegen in een strafzaak om zo de schade op de dader te verhalen. In de praktijk zien we echter dat er ook andere compensatiebronnen zijn die aangesproken kunnen worden door slachtoffers van strafbare feiten.

Lees meer…