Categories for

Het alimentatie indexeringspercentage 2021 is vastgesteld op 3,0%

november 2020

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW.

Lees meer…

Kinderalimentatie voor de niet-verzorgende ouder

oktober 2020

In de meeste gevallen  wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Lees meer…

Is er geweigerd een besluit te nemen? Vergunning kan dan van rechtswege zijn gegeven

oktober 2020

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de weigering van een bestuursorgaan om een besluit te nemen geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

Lees meer…

Turboliquidatie niet geheel zonder risico’s

september 2020

Een rechtspersoon die financieel in zwaar weer verkeert, kan ontbonden worden door een turboliquidatie. Een turboliquidatie is een eenvoudige en snelle manier om een rechtspersoon ‘op te ruimen’.

Lees meer…

Inzage in het politiedossier? In de praktijk een stuk moeilijker dan in theorie

september 2020

In beginsel heeft de verdachte het recht op kennisneming van de processtukken in elk geval vanaf het eerste verhoor. Toch zien we in de praktijk nog al te vaak dat de verdachte (en de advocaat) niet de gelegenheid krijgt om gebruik te maken van dit recht.

Lees meer…

Aanvullend geboorteverlof voor partners

augustus 2020

Op 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet brengt een uitbreiding van het geboorteverlof voor partners met zich mee. Partners van de moeders die vanaf 1 juli 2020 bevallen, hebben voortaan recht op totaal zes weken betaald verlof.

Lees meer…

Strengere eisen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

augustus 2020

De Eerste kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Met de inwerkingtreding van de wet vanaf 1 mei 2021 wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) maximaal twee jaar.

Lees meer…

Akkoord over grootschalig justitieel complex in Vlissingen

juli 2020

Het eerste justitieel complex in Nederland met een zwaarbeveiligde penitentiaire inrichting én rechtbank komt in Vlissingen. Minister Sander Dekker heeft bekendgemaakt dat er definitief een akkoord is over de bouw van het justitieel complex in Vlissingen.

Lees meer…

Verruiming recht op vrije advocaatkeuze

juli 2020

Een uitspraak van het Europese Hof heeft spraakmakende gevolgen met zich meegebracht voor het recht op vrije advocaatkeuze. In eerste instantie leek de uitspraak te zijn gericht op een strikt Belgische kwestie, maar uiteindelijk bleek dat de uitspraak wel degelijk gevolgen heeft voor de rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland.

Lees meer…

Ouderschap

juli 2020

Wanneer een kind tijdens huwelijk wordt geboren zijn de vrouw uit wie het kind wordt geboren en haar echtgenoot van rechtswege de juridische ouders van het kind.

Lees meer…