Algemeen | Invordering rijbewijs

De politie kan onder bepaalde omstandigheden uw rijbewijs invorderen. Het invorderen van uw rijbewijs kan erg nadelig voor u zijn, bijvoorbeeld wanneer u uw rijbevoegdheid nodig heeft voor uw werk.

– Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:Het rijden onder invloed van alcohol, drugs of een combinatie van alcohol, geneesmiddelen en/of drugs;

– Een ernstige snelheidsovertreding;

– Het weigeren van een alcohol- of drugsonderzoek;

– Het vertonen van agressief en onveilig rijgedrag.

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wordt het naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De officier van justitie heeft vanaf de dag na invordering 10 dagen de tijd om een beslissing te nemen of het rijbewijs al dan langer ingevorderd blijft en zo ja, voor welke duur. De beslissing wordt gebaseerd op de heersende omstandigheden en een eventueel ingediend verzoek tot teruggave wat binnen die 10 dagen aan de officier van justitie is gestuurd.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten: u krijgt uw rijbewijs voorlopig weer terug, of het wordt tot nader order ingehouden. Het gaat hierbij in alle gevallen om een voorlopige beslissing, geldig tot het moment dat de rechter in de strafzaak beslist. Het kan dus zijn dat u uw rijbewijs eerst terugkrijgt, maar dat de rechter op een later moment beslist dat u het rijbewijs als nog dient in te leveren. Indien de officier van justitie niet binnen de termijn van 10 dagen heeft beslist, dient het rijbewijs terug gegeven te worden.

Beslist de officier van justitie dat u het rijbewijs voorlopig nog niet terugkrijgt? Dan kan er een klaagschrift ingediend worden bij de rechtbank waarin nogmaals wordt verzocht tot teruggave van het rijbewijs. In het klaagschrift kunt u de rechter uw kant van het verhaal vertellen en aangeven waarom het rijbewijs niet langer ingevorderd moet blijven. Zo was er misschien wel een goede reden waarom u te hard reed, heeft u uw rijbewijs nodig om op uw werk te komen of is er sprake van een ander spoedeisend belang waarom u het rijbewijs terug moet krijgen.

Zodra het klaagschrift ontvangen is bij de rechtbank wordt er een zitting ingepland. Deze zitting vindt vaak plaats binnen enkele weken nadat het klaagschrift is ingediend. Hier krijgt u de kans om het klaagschrift nader toe te lichten. Ook de officier van justitie komt hier aan het woord om het standpunt van het Openbaar Ministerie toe te lichten. Wanneer het klaagschrift goed onderbouwd is, bestaat er (met name bij een eerste overtreding) een reƫle kans op gegrond verklaring van het klaagschrift en op teruggave van het rijbewijs.

Meestal beslist de rechter al direct aan het eind van de zitting of u het rijbewijs terugkrijgt of niet. Let wel, dit gaat enkel over de voorlopige teruggave van het rijbewijs. Krijgt u het rijbewijs terug, dan zorgt de officier van justitie ervoor dat het zo snel mogelijk naar u wordt opgestuurd. Besluit de rechter dat u het rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt, dan blijft het ingehouden voor de duur zoals eerder besloten door de officier van justitie, althans tot de strafzaak bij de rechtbank wordt behandeld. Een inhouding is minimaal 2 maanden. Bij een alcohol of drugsvergrijp loopt dit echter al snel op tot 6 maanden of meer. Deze periode loopt vanaf de datum van invordering.

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan kan een van onze advocaten u helpen. Wij kunnen u helpen met het opstellen en indienen van het verzoek tot teruggave bij de officier van justitie alsmede met het opstellen en indienen van een klaagschrift bij de rechtbank als de officier van justitie besluit uw rijbewijs ingevorderd te houden. Uiteraard kan de advocaat u bijstaan tijdens de zitting. U kan de advocaat ook machtigen om namens u het woord te voeren.

Wilt u meer informatie over hoe wij u bij kunnen staan in een dergelijke procedure? Neem dan contact met ons op via info@n-advocaten.nl. U kunt ook direct een vrijblijvende afspraak maken via 0115 617733.

22 november 2021

Marloes de Houck