Algemeen | Materiële vs. immateriële schade

U heeft schade opgelopen die is ontstaan door het toedoen van een ander of waar een ander aansprakelijk voor kan worden gesteld, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk of arbeidsongeval. De kosten hiervan kunnen vaak hoog oplopen. De schade kan onderverdeeld worden in materiële schade en immateriële schade. Maar wat is materiële schade en wat valt er nou precies allemaal onder? En hoe zit dat dan bij immateriële schade?

Materiële schade

Materiële schade is een verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Deze kosten kunnen vastgesteld worden aan de hand van een berekening. Bij immateriële schade is dat niet het geval.

Kosten die onder materiële schade vallen kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Dit zijn de meest voorkomende kostenposten:Medische kosten: Denk hierbij aan het eigen risico bij ambulance vervoer of operaties ed., maar ook medicatie of fysiotherapie die niet (volledig) vergoed wordt.

– Vervoerskosten: Dit zijn de kosten die u moet maken om bijvoorbeeld bij het ziekenhuis, de huisarts of uw fysiotherapeut te komen. Dit kunnen zowel de gereden kilometers met de auto als gebruik van het openbaar vervoer betreffen.

– Inkomstenverlies: Deze kostenpost kan erg hoog oplopen, vooral voor zelfstandigen of ZZP’ers. Dit kan van alles zijn: van het tijdelijk missen van vaste overuren, tot toekomstig inkomstensverlies door geheel arbeidsongeschikt te worden.

– Huishoudelijke hulp: Het kan zijn dat u na een ongeval bepaalde huishoudelijke taken (tijdelijk) niet meer zelf uit kan voeren en daardoor afhankelijk bent van hulp van familie/vrienden of bijvoorbeeld een werkster.

– Verlies van zelfwerkzaamheid: Dit betreft de kluswerkzaamheden in en rondom de woning, zoals bijvoorbeeld onderhoud van de tuin, maar ook schilderwerk dat u normaal zelf had gedaan.

– Juridische kosten: De kosten voor de juridische hulp die u heeft ingeschakeld voor het indienen van een schadeclaim kunt u ook verhalen bij de aansprakelijke partij.

Natuurlijk zijn er nog veel meer kostenposten, zoals studievertraging, kosten zonder nut en kosten voor benodigde aanpassingen in en rondom huis. Wij kunnen u helpen bij het uitzoeken van alle kosten die u heeft gemaakt naar aanleiding van het ongeval.

Immateriële schade

Dit betreft alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval. Het wordt dan ook wel emotionele schade of psychische schade genoemd. Doordat deze schade niet (direct) zichtbaar is of concreet in geld uitgedrukt kan worden, is het vaak moeilijk om een bedrag aan schadevergoeding vast te stellen. Deze schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Immateriële schade die geclaimd kan worden is erg breed. Uw levenskwaliteit kan namelijk op verschillende manieren zijn afgenomen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Zichtbare littekens waar u zich aan ergert of voor schaamt.

– Verdriet vanwege het niet meer uit kunnen voeren van uw hobby.

– Sterke angstgevoelens waardoor u bepaalde dingen niet meer durf te ondernemen.

– Gevoelens van eenzaamheid, omdat u uw sociale contacten minder goed kan onderhouden.

– Gevoel van falen, omdat u uw werk niet meer op dezelfde manier kan uitvoeren.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarin uw ongeval voor een verminderde levensvreugde heeft gezorgd. Gezien de immateriële schade lastig uit te drukken is in geld, kan het soms lastig zijn om de hoogte van de schadevergoeding hiervoor te berekenen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Heeft u vragen over schade of wilt een u een schadevergoeding indienen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op 0115 61 77 33.

16 november 2021

Anneline Nieuwenhuijse