Categories for

Langdurige seizoensarbeid kan leiden tot een duurzame arbeidsrelatie

juni 2015

Wanneer een werkgever en werknemer over een periode van meerdere jaren seizoensarbeidscontracten met elkaar aangaan, dan kan dat ertoe leiden dat een duurzame arbeidsrelatie ontstaat. Dat houdt in dat een werkgever niet zonder goede reden mag weigeren de betreffende werknemer een contract voor een volgend seizoen aan te bieden. Dat besliste de rechtbank Den Haag onlangs. In de betreffende zaak hadden partijen sinds 2004 elk jaar contracten voor seizoensarbeid met elkaar afsloten. De tussenpozen tussen de opeenvolgende contracten waren telkens langer dan drie maanden zodat niet op grond van de zogenaamde ketenregeling een vast arbeidscontract was ontstaan. Niettemin oordeelde de kantonrechter dat toch een duurzame arbeidsrelatie was ontstaan. Het stond de betreffende werkgever dus niet vrij zonder vooraankondiging en zonder zwaarwegend belang de werknemer niet een seizoencontract voor het volgend jaar aan te bieden. Lees meer…

De deelgeschilprocedure in letselzaken

juni 2015

De deelgeschilprocedure is bestemd om over bepaalde deelaspecten van een zaak een oordeel van de rechter te krijgen. Deze procedure is bedoeld voor het sneller en eenvoudiger af te wikkelen van letselzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan deelaspecten als de aansprakelijkheid, de eigen schuld, de schadebeperkingsplicht en de omvang van een bepaalde schadepost. Lees meer…

Beslag voor toekomstige alimentatietermijnen

mei 2015

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft in kort geding op 21 april 2015 (C/15/223893/KG ZA 15/212) geoordeeld dat het gelegde beslag mag blijven bestaan voor toekomstige alimentatietermijnen op vermogen van de alimentatieplichtige. Lees meer…

De BeZaVa

mei 2015

Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVA) kunnen werkgevers, vanaf 2014, tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk worden voor de ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Daar kunnen ook ‘oproepkrachten onder vallen. Lees meer…

Hoeveel loon krijgt een zieke werknemer bij wisselend aantal arbeidsuren?

mei 2015

Het komt geregeld voor dat een werknemer ziek wordt. Onduidelijk is soms echter hoeveel loon er betaald moet worden aan een zieke werknemer. Dit vooral indien de werknemer geen vast aantal uren per maand werkt. Lees meer…

Geen eindheffing over ontslagvergoeding, vertrekregeling is geen RVU

april 2015

Het zal u niet zijn ontgaan, dat ook in onze regio de afgelopen periode veel te doen is geweest rond grootscheepse reorganisaties en ontslagen. Misschien heeft het u zelfs als werknemer of ondernemer wel direct of indirect geraakt. Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant zich uitgesproken over de vraag of een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling in een Sociaal Plan, moet worden gezien als een regeling voor vervroegde uittreding (ECLI:NL:RBZWB:2015:978). Lees meer…

Boedelvordering gaat boven bodemvoorrecht

april 2015

In nagenoeg ieder faillissement zal er onvoldoende ‘actief’ zijn om alle schuldeisers te betalen. Als er actief is (uit te delen gelden) dan zal de curator, aan de hand van de geldende regels, vaststellen in welke volgorde de schuldeisers in het faillissement worden betaald. Lees meer…