Ouderschap

Wanneer een kind tijdens huwelijk wordt geboren zijn de vrouw uit wie het kind wordt geboren en haar echtgenoot van rechtswege de juridische ouders van het kind.

De vraag of de juridische vader ook de biologische vader is is dan niet aan de orde. Als de juridische vader niet de biologische vader is kan het vaderschap worden ontkend door de juridische vader, de moeder van het kind of het kind zelf.

De verwekker van het kind kan het juridische vaderschap niet aantasten. Daarmee lijkt de verwekker ‘buiten spel’ te staan. Het gevolg hiervan is dat een mogelijk biologische vader ook geen omgang en informatie kan afdwingen.

Tijdens de minderjarigheid kan de minderjarige worden vertegenwoordigd door een bijzonder curator die de belangen van de minderjarige behartigt. De verwekker kan de rechtbank verzoeken een bijzonder curator te benoemen.

Hoewel er in de wet en/of jurisprudentie geen zelfstandig recht is te vinden voor een mogelijke verwekker om vastgesteld te krijgen of hij de biologische vader is van een kind heeft de rechter wel de vrijheid om te bepalen of er een DNA onderzoek wordt gelast.

Voor een rechterlijk bevel tot deelname aan een DNA onderzoek is noodzakelijk dat aannemelijk wordt gemaakt dat de man de verwekker van het kind kan zijn. Op deze wijze kan in ieder geval, in sommige situaties, nagegaan worden of er een andere biologische vader is dan de juridische vader.

16 juli 2020

I. de Dobbelaere-Woets