Categories for

Coronavirus en omgangsregelingen

maart 2020

Geregeld komt inmiddels de vraag binnen of een zorg-/omgangsregeling nog uitgevoerd dient te worden nu we te maken hebben met het Coronavirus en de door de overheid opgelegde beperkingen.

Lees meer…

DE “CORONA-CRISIS” EN HUUROVEREENKOMSTEN: “FORCE MAJEUR”?

maart 2020

“Pacta sunt servanda”, een Latijnse juridische term die zoveel wil zeggen als: “datgene wat overeengekomen is tussen partijen moet worden nagekomen”. Ook in het Nederlandse recht is het uitgangspunt dat je na moet komen wat je hebt beloofd.

Lees meer…

NOW 1.0; Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt in de plaats van de Regeling Werktijdverkorting.

maart 2020

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te treffen. De gevolgen voor zowel zzp’ers als grote en kleine bedrijven zijn namelijk groot. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, dat zelfstandigen een overbrugging kunnen ontvangen, er gebruik gemaakt kan worden van een versoepelde belastingregeling en er de mogelijkheid ontstaat door compensatie en extra kredietmogelijkheden dat geld in de bedrijven blijft.

Lees meer…

Ook wij nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid en nemen in deze tijden maatregelen:

maart 2020

👉 Ons wekelijks inloopspreekuur zal tot 6 april niet fysiek plaatsvinden. U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken voor al uw vragen. 📞
👉 Besprekingen zullen zoveel als mogelijk telefonisch of via video-bellen plaatsvinden. 🎥
👉 Documenten kunt u in onze beveiligde brievenbus deponeren. Wij zullen die meerdere malen per dag legen. 📬
👉Het kantoor blijft gewoon open. Bij ons gelden daarbij ook de strengste hygiëne-maatregelen. ❗️

Wij wensen jullie allemaal sterkte en succes in deze onzekere tijden. 🙏 Pas goed op elkaar!

Eerste uitspraak over cumulatiegrond bij ontslag (i-grond)

maart 2020

De kantonrechter heeft voor het eerst geoordeeld over de cumulatiegrond (i-grond), de combinatie van ontslaggronden die sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht is.

Lees meer…

De aansprakelijkheid van de NVM-Makelaar wegens niet meten volgens de ‘meetinstructie’

maart 2020

De NVM heeft aan haar leden de verplichting opgelegd om een woning op te meten volgens de ‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’. De meetinstructie is een praktische handleiding voor het bepalen van het gebruiksoppervlak van een woning. Er wordt uitgegaan van de definitie van gebruiksoppervlak van artikel 1 van het Bouwbesluit (NEN 2580). De achterliggende gedachte bij de meetinstructie is om het opmeten van woningen te uniformeren.

Lees meer…

Erkenning en Gezag

februari 2020

Indien een man en vrouw gehuwd zijn heeft een kind wat tijdens het huwelijk is geboren volgens de wet 2 juridische ouders en beide ouders hebben volgens de wet direct gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer…

Wetsvoorstel modernisering pensioenverdeling bij scheiding

februari 2020

De wet betreffende de verdeling van pensioenen bij echtscheiding die echtelieden tijdens het huwelijk hebben opgebouwd wordt gemoderniseerd.

Lees meer…

Servicekosten berekenen bij het aangaan van een huurovereenkomst; wat zijn de regels?

januari 2020

Onder servicekosten wordt volgens artikel 7:237 BW verstaan de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte (dus kosten die niet zien op gas, water en licht). Ingevolge artikel 7:259 BW moeten de servicekosten door huurder en verhuurder  overeengekomen worden. Met andere woorden, er bestaat contractsvrijheid en partijen bepalen derhalve zelf de hoogte daarvan.

Lees meer…

Ingebrekestelling; wanneer is een termijn onredelijk kort?

januari 2020

Wanneer een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van een verbintenis, moet men in beginsel de schuldenaar eerst in gebreke stellen. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke aanmaning waarbij aan de schuldenaar een redelijk termijn voor nakoming wordt gegeven. Op het moment dat nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft, komt de schuldenaar in verzuim te verkeren. Vanaf dat moment kan de overeenkomst worden ontbonden of schadevergoeding worden gevorderd.

Lees meer…