Categories for

Vervalste handtekening binnen huwelijk

april 2015

Man en vrouw zijn gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen. Het huwelijk is  door echtscheiding ontbonden. Tijdens het huwelijk is de man een lening aangegaan bij kredietverstrekker Defam. Met het geleende geld lost de man andere schulden af zoals bij Wehkamp, Otto en een creditcardmaatschappij. Lees meer…

Faillissement van een VOF leidt niet langer per se tot faillissement van de vennoten

april 2015

In 1927 oordeelde de Hoge Raad dat een faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) ook het faillissement van de vennoten tot gevolg had.

Lees meer…

Geen huurovereenkomst

april 2015

De volgende vraag wordt ons regelmatig gesteld: “Ik huur een woning. Mijn verhuurder wil mij op straat zetten en zegt dat hij dat direct kan doen omdat wij geen huurovereenkomst hebben. Kan dat?”

Lees meer…

Vermelding datum op factuur is niet voldoende voor verzuim

maart 2015

Wanneer u voor de door u geleverde diensten en/of producten een factuur verstuurt zal op die factuur een betalingstermijn staan. Dit met als doel om uw debiteur tot betaling te bewegen.

Lees meer…

(Nog) geen transitievergoeding verschuldigd bij garantie herindiensttreding

maart 2015

Op 26 maart jl. verzorgde ons kantoor een bijeenkomst omtrent de wijzigingen in het ontslagrecht. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) houdt de gemoederen flink bezig en de datum van 1 juli 2015 komt al spoedig dichterbij.

Lees meer…

Wijziging kinderalimentatie

maart 2015

Sinds 1 januari 2015, de datum waarop er een groot aantal wijzigingen aan de orde zijn voor wat betreft de berekening van kinderalimentatie, volgen de ontwikkelingen zich op en lijkt er een discussie te ontstaan over met name het aftrekken van het kindgebonden budget, inclusief de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’, van de behoefte van het kind hetgeen leidt tot lage en in sommige gevallen geen kinderalimentatie nu de behoefte van het kind grotendeels of geheel wordt ingevuld door dit kindgebonden budget.

Lees meer…

De doorlooptijd van een ontslagprocedure bij het UWV vanaf 1 juli 2015

maart 2015

Vanaf 1 juli 2015 kan bij het UWV enkel nog ontslag worden aangevraagd als het gaat om een situatie van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor alle overige gevallen zal de werkgever zich moeten wenden tot de kantonrechter. De procedure bij het UWV zal op een aantal onderdelen veranderen. Een van de belangrijkste veranderingen is de doorlooptijd.

Lees meer…

Betaling bij wetenschap aanstaand faillissement: bestuurder aansprakelijk

maart 2015
Een faillissement heeft terugwerkende kracht. Het komt er op neer dat de wet bepaalt dat een faillissement ‘terugwerkt’ tot 0.00 uur op de dag van het faillissement.

Lees meer…

Het concurrentiebeding in het nieuwe arbeidsrecht

februari 2015

Veel werknemers die onder het “oude” arbeidsrecht (het recht dat gold tot 1 januari 2015) een concurrentiebeding aangingen, onderschatten de werking daarvan. Zij meenden dat als zij een nieuwe baan vonden, zij niet veel last hadden van dat beding. Die inschatting was al te positief. De hoofdregel “contract is contract” gold vaak en rechters vernietigden niet zo snel een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding.

Lees meer…

Kindgebonden budget niet altijd in mindering op behoefte van de kinderen

februari 2015

De alleenstaande-ouderkop maakt deel uit van het kindgebonden budget. Volgens de richtlijnen opgesteld door de landelijke expertgroep alimentatienormen dient het volledig kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande-ouderkop, sinds 1 januari 2015 in mindering te komen op de behoefte van het kind. Dit leidt er soms toe dat er helemaal geen kinderalimentatie meer voldaan dient te worden omdat de volledige behoefte wordt in gevuld door dit kindgebonden budget.

Lees meer…