Wijziging kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015, de datum waarop er een groot aantal wijzigingen aan de orde zijn voor wat betreft de berekening van kinderalimentatie, volgen de ontwikkelingen zich op en lijkt er een discussie te ontstaan over met name het aftrekken van het kindgebonden budget, inclusief de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’, van de behoefte van het kind hetgeen leidt tot lage en in sommige gevallen geen kinderalimentatie nu de behoefte van het kind grotendeels of geheel wordt ingevuld door dit kindgebonden budget.

De meningen zijn verdeeld. Inmiddels is duidelijk dat de rechtbank Zeeland-West Brabant en het gerechtshof Den Bosch vasthouden aan de rechtseenheid en niet afwijken van de nieuwe richtlijn om het kindgebonden budget volledig in mindering te brengen op de behoefte van het kind. De rechtbank Den Haag en de rechtbank Noord-Holland wijken af van de richtlijn en zijn van mening dat het de bedoeling van de wetgever is dat de het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande verzorgende ouder en niet aan de alimentatieplichtige ouder hetgeen aan de orde is wanneer het volledige kindgebonden budget in mindering strekt op de behoefte van het kind.
Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u op de hoogte houden van een discussie waar voorlopig het laatste woord nog niet over is gezegd met voor de ouders verstrekkende gevolgen.

Ilse de Dobbelaere-Woets

27 maart 2015