Geen huurovereenkomst

De volgende vraag wordt ons regelmatig gesteld: “Ik huur een woning. Mijn verhuurder wil mij op straat zetten en zegt dat hij dat direct kan doen omdat wij geen huurovereenkomst hebben. Kan dat?”

Het antwoord op voorgaande vraag is nee. Ook zonder huurovereenkomst kan de verhuurder je in beginsel niet verplichten om de huurwoning direct te verlaten. Dit komt doordat een huurder van een zelfstandige woonruimte huurbescherming geniet.

Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de huurder gaat hier niet mee akkoord, dan moet de verhuurder toestemming vragen van de rechtbank om de woning te mogen ontruimen.

Deze toestemming zal door de rechtbank gegeven worden indien er een wettelijke opzeggrond aanwezig is. Als de verhuurder zonder toestemming van de rechtbank (en uiteraard te huurder) toch overgaat tot ontruiming van de woning, kan de verhuurder schadeplichtig zijn.

De huurbescherming is niet gebaseerd op het bestaan van een fysieke huurovereenkomst. Dit betekent dat ook zonder een huurovereenkomst er sprake is van een huurverhouding tussen huurder en verhuurder. Uiteraard is de fysieke overeenkomst handig omdat daar normaal gezien exact de rechten en plichten van de huurder en verhuurder in staan beschreven.

Bestaat er geen fysieke huurovereenkomst is de huurverhouding ook op andere gronden aan te tonen. Het feit dat de woning al geruime tijd door een ander wordt bewoond en daarvoor wordt betaald, is een duidelijke indicatie dat er sprake is van een huurverhouding. Indien het bedrag ook nog een maandelijks op dezelfde dag wordt overgemaakt, kan gesproken worden van ‘huurpenningen’.

Anneline Nieuwenhuijse

1 april 2015