De doorlooptijd van een ontslagprocedure bij het UWV vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 kan bij het UWV enkel nog ontslag worden aangevraagd als het gaat om een situatie van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor alle overige gevallen zal de werkgever zich moeten wenden tot de kantonrechter. De procedure bij het UWV zal op een aantal onderdelen veranderen. Een van de belangrijkste veranderingen is de doorlooptijd.

Op dit moment krijgt de werknemer van het UWV 2 weken de tijd om te reageren op een ontslagaanvraag. Vervolgens – indien het UWV een tweede schriftelijke ronde nodig vindt – krijgt de werkgever 10 dagen om op het verweer te reageren. Daarna krijgt de werknemer weer 10 dagen de tijd om te reageren. Tot slot wordt de aanvraag aan de ontslagadviescommissie (OAC) voorgelegd. Op deze manier wordt er meestal binnen 6 tot 8 weken op de ontslagaanvraag beslist.

Vanaf 1 juli 2015 zou dit sneller moeten gaan. De doorlooptijd van een ontslagprocedure moet dan in principe een looptijd hebben van 4 weken. Nog steeds krijgt de werknemer 2 weken de tijd om verweer te voeren tegen de aanvraag. Voor de tweede schriftelijke ronde krijgen beide partijen echter een termijn van 7 dagen in plaats van 10. Bedoeling is dat de tweede schriftelijke ronde sterk beperkt wordt. Daarnaast zal de OAC niet langer meer in alle gevallen worden betrokken bij de beslissing van het UWV. Dit is dan ook de belangrijkste wijziging.

In maximaal 5% van alle ontslagprocedures zal het OAC nog betrokken worden. Dat is thans 100%. In de toekomst wordt de AOC alleen nog betrokken bij zaken betreffende een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarin twijfel bestaat over de te nemen beslissing en waar specifieke kennis van de leden van de AOC een toegevoegde waarde kan hebben. Een snellere doorlooptijd zal weliswaar behaald worden, maar mogelijk zal dit ten koste gaan van de kwaliteit van de beslissingen. Door tijdsdruk zal het UWV vaker moeten beslissen aan de hand van minder of onvolledige informatie. De keerzijde van het nieuwe ontslagrecht is echter dat de werkgever en de werknemer de uitkomst van de ontslagprocedure kunnen laten toetsen door de rechter.

Anneline Nieuwenhuijse

2 maart 2015