Wetsvoorstel modernisering pensioenverdeling bij scheiding

De wet betreffende de verdeling van pensioenen bij echtscheiding die echtelieden tijdens het huwelijk hebben opgebouwd wordt gemoderniseerd.

Onder de huidige wetgeving blijven ex-partners soms nog jarenlang aan elkaar verbonden omdat zij de pensioenen na de scheiding nog dienen te verdelen.

Het wetsvoorstel impliceert dat ex-partners een zelfstandig recht op een deel van het pensioen van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen verkrijgen. Dit geeft ex-partners meer inzicht in hun financiƫle situatie na pensionering immers men is niet meer afhankelijk van elkaars pensioendatum en mogelijk overlijden van de ander.

Het nieuwe wetsvoorstel doorbreekt daarmee de levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners op pensioengebied.

Beide ex-partners krijgen in de toekomst de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen gekoppeld aan de eigen pensioenleeftijd en afhankelijk van de eigen levensduur. Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken wensen te maken over de verdeling.

Na inwerkingtreding van de wet verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze uit de Basisregistratie Personen een melding krijgen van een scheiding. Dit is een verbetering ten opzichte van het huidige systeem waarin men binnen twee jaar na de scheiding bij de pensioenuitvoerder zelf moet aangeven welke afspraken zijn gemaakt om rechtstreeks aanspraak te kunnen hebben op uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Doen ex-partners dat niet dan stort de pensioenuitvoerder het volledige pensioen naar de pensioengerechtigde en dient deze een deel te storten naar de ex-partner. Een uiterst ongewenste situatie treedt dan op.

De verwachting is dat de gemoderniseerde wet in 2021 wordt ingevoerd.

21 februari 2020

Ilse de Dobbelaere-Woets