Erkenning en Gezag

Indien een man en vrouw gehuwd zijn heeft een kind wat tijdens het huwelijk is geboren volgens de wet 2 juridische ouders en beide ouders hebben volgens de wet direct gezamenlijk ouderlijk gezag.

Indien de man en de vrouw niet gehuwd zijn is de vrouw automatisch juridisch ouder en dient de man het kind te erkennen om juridisch ouder te worden. Erkenning gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het gezag dient vervolgens apart aangevraagd te worden. Wanneer het gezamenlijk gezag met toestemming van de moeder gerealiseerd wordt kan dit via het laten plaats vinden van een aantekening in het gezagsregister bij de rechtbank. Indien de moeder geen toestemming verleent dient een procedure bij de rechtbank gevoerd te worden.

In de meeste landen is gezag gekoppeld aan erkenning dat wil zeggen indien men een kind erkent heeft men automatisch het gezag.

Om het voor ongetrouwde ouders eenvoudiger te maken is in januari 2020 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling om gezag te koppelen aan erkenning. Indien een kind erkend wordt krijgt men in dat geval automatisch gezag over het betreffende kind.

De regeling zoals opgenomen in het wetsvoorstel sluit beter aan bij de huidige maatschappij waarin veel ouders niet gehuwd zijn en maakt het verschil tussen getrouwde en ongetrouwde ouders minder groot.

21 februari 2020

I. de Dobbelaere-Woets