Eerste uitspraak over cumulatiegrond bij ontslag (i-grond)

De kantonrechter heeft voor het eerst geoordeeld over de cumulatiegrond (i-grond), de combinatie van ontslaggronden die sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht is.

Sinds invoering van de i-grond zijn er de volgende 9 ontslaggronden:

  1. Bedrijfseconomische redenen
  2. Langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid)
  3. Frequent ziekteverzuim
  4. Disfunctioneren
  5. Verwijtbaar handelen
  6. Gewetensbezwaren
  7. Verstoorde arbeidsverhouding
  8. Andere omstandigheden
  9. Cumulatiegrond (combinatie van ontslaggronden sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans. Ontslag om deze reden kan alleen als het gaat om een combinatie van de redenen die bij c, d, e, g of h staan)

In deze procedure heeft de werkgever in eerste instantie verzocht om ontbinding vanwege verwijtbaar handelen (de e-grond), en, voor zover dat niet zou worden toegewezen, om ontbinding wegens disfunctioneren (de d-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) of een combinatie van omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet langer gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst nog laat voortduren (de nieuwe i-grond).

Naar oordeel van de kantonrechter was er onvoldoende bewijs geleverd voor een ontslag op grond van de gronden E, D of G.

Dan resteerde nog de I-grond, de cumulatiegrond.  De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever geëist kan worden. De werkgever kan dit niet baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond zoals hierboven genoemd maar kan dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen.

De i-grond is per 1 januari 2020 toegevoegd als ontslaggrond. De werkgever in onderhavige casus heeft echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten, het verzoek werd slechts terzijde gedaan. De kantonrechter oordeelde dat het niet aan de rechter is om de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Hier is toelichting bij nodig en die ontbrak in deze zaak.

Volgens de kantonrechter is ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens de cumulatiegrond dan ook niet gerechtvaardigd en het verzoek werd afgewezen. U kunt de uitspraak nalezen op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:1036

Vragen over ontslag of de I-grond? Maak vrijblijvend een afspraak of kom langs op ons inloopspreekuur.

4 maart 2020

Marloes de Houck