NOW 1.0; Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt in de plaats van de Regeling Werktijdverkorting.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te treffen. De gevolgen voor zowel zzp’ers als grote en kleine bedrijven zijn namelijk groot. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, dat zelfstandigen een overbrugging kunnen ontvangen, er gebruik gemaakt kan worden van een versoepelde belastingregeling en er de mogelijkheid ontstaat door compensatie en extra kredietmogelijkheden dat geld in de bedrijven blijft.

Een van de maatregelen betrof de Werktijdverkorting (WTV). Deze maatregel bood de werkgevers die voor de werknemers minder werk hadden de mogelijkheid de mogelijkheid om deeltijd-WW aan te vragen. Deze maatregel is inmiddels echter gestopt. Doordat een enorm groot aantal bedrijven deze maatregel in kort tijd al had aangevraagd, is deze maatregel gestopt. De regeling was namelijk niet gericht op de vele aanvragen. In de plaats van de WTV heeft het kabinet het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen.

Indien u minimaal een omzetverlies verwacht van 20%, dan kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bestaat uit maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal aan u een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Op die manier kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Belangrijke voorwaarde die het kabinet heeft gesteld is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Aanvragen kunnen op dit moment nog niet aangevraagd worden. De uitvoering van de regeling moet namelijk nog verder uitgewerkt worden. De verwachting is echter dat de regeling zo snel mogelijk van start kan gaan. Zodra de regeling wordt opengezet geldt deze met terugwerkende kracht voor de omzetderving vanaf 1 maart 2020.

Heeft u vragen over deze regeling of andere juridische vragen naar aanleiding van het coronavirus? Bel of mail ons dan gerust. Wij staan voor u klaar.

19 maart 2020

Anneline Nieuwenhuijse