Coronavirus en omgangsregelingen

Geregeld komt inmiddels de vraag binnen of een zorg-/omgangsregeling nog uitgevoerd dient te worden nu we te maken hebben met het Coronavirus en de door de overheid opgelegde beperkingen.

Met name in de grensgebieden lijkt deze vraag nog urgenter nu de ons omringende landen andere maatregelen nemen dan Nederland op dit moment.

Voor kinderen is het van groot belang contact te kunnen behouden met beide ouders. Op dit moment is het Coronavirus geen aanleiding om reguliere zorg-/omgangsregelingen stop te zetten.

Zolang het kind en de gezinsleden gezond zijn kan er gewoon gewisseld worden van adres. Mocht dit niet aan de orde zijn dan zullen de richtlijnen van het RIVM en de GGD gevolgd dienen te worden en kan overleg met de huisarts uitkomst bieden.  Dit geldt ook wanneer sprake is van ouders woonachtig in buurlanden. Tot op heden is dit geen belemmering gebleken, ondanks de verschillende maatregelen, om de kinderen van adres te laten wisselen.

Uiteraard is flexibiliteit en overleg van groot belang. Indien in verband met thuiswerken omgang moeilijk is probeer dan af te spreken dat de gemiste tijd op een ander tijdstip wordt gecompenseerd. Maak duidelijke afspraken wie wanneer de kinderen kan opvangen in verband met thuiswerken.

Mocht een situatie ontstaan waarin het niet aan te raden is wegens gezondheidsklachten om een kind te laten wisselen probeer dan dagelijks contact voor het kind met de andere ouder mogelijk te maken via Skype, Facetime etc. Kinderen hebben behoefte aan contact met name in deze tijd. Ook kinderen maken zich ongerust over de ouder die fysiek niet binnen bereik is.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich uiteraard altijd tot ons kantoor wenden. Wij proberen u dan passend bij uw situatie te adviseren en indien nodig overleg te hebben met de andere ouder.

23 maart 2020

I. de Dobbelaere-Woets