Author Archives for pieter

Faillissement van een VOF leidt niet langer per se tot faillissement van de vennoten

april 2, 2015 9:39 am Published by Leave your thoughts

In 1927 oordeelde de Hoge Raad dat een faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) ook het faillissement van de... Lees meer...


Geen huurovereenkomst

april 1, 2015 9:39 am Published by Leave your thoughts

De volgende vraag wordt ons regelmatig gesteld: “Ik huur een woning. Mijn verhuurder wil mij op straat zetten en zegt... Lees meer...


Vermelding datum op factuur is niet voldoende voor verzuim

maart 31, 2015 9:38 am Published by Leave your thoughts

Wanneer u voor de door u geleverde diensten en/of producten een factuur verstuurt zal op die factuur een betalingstermijn staan.... Lees meer...


(Nog) geen transitievergoeding verschuldigd bij garantie herindiensttreding

maart 30, 2015 9:38 am Published by Leave your thoughts

Op 26 maart jl. verzorgde ons kantoor een bijeenkomst omtrent de wijzigingen in het ontslagrecht. De nieuwe Wet Werk en... Lees meer...


Wijziging kinderalimentatie

maart 27, 2015 9:37 am Published by Leave your thoughts

Sinds 1 januari 2015, de datum waarop er een groot aantal wijzigingen aan de orde zijn voor wat betreft de... Lees meer...


De doorlooptijd van een ontslagprocedure bij het UWV vanaf 1 juli 2015

maart 2, 2015 9:36 am Published by Leave your thoughts

Vanaf 1 juli 2015 kan bij het UWV enkel nog ontslag worden aangevraagd als het gaat om een situatie van... Lees meer...


Betaling bij wetenschap aanstaand faillissement: bestuurder aansprakelijk

maart 2, 2015 9:35 am Published by Leave your thoughts

Een faillissement heeft terugwerkende kracht. Het komt er op neer dat de wet bepaalt dat een faillissement ‘terugwerkt’ tot 0.00... Lees meer...


Het concurrentiebeding in het nieuwe arbeidsrecht

februari 27, 2015 9:35 am Published by Leave your thoughts

Veel werknemers die onder het “oude” arbeidsrecht (het recht dat gold tot 1 januari 2015) een concurrentiebeding aangingen, onderschatten de... Lees meer...


Kindgebonden budget niet altijd in mindering op behoefte van de kinderen

februari 27, 2015 9:34 am Published by Leave your thoughts

De alleenstaande-ouderkop maakt deel uit van het kindgebonden budget. Volgens de richtlijnen opgesteld door de landelijke expertgroep alimentatienormen dient het... Lees meer...


De transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

februari 16, 2015 9:33 am Published by Leave your thoughts

Dat er wijzigingen in het ontslagrecht optreden, is voor velen al bekend. Maar wat betekenen die wijzigingen nu concreet, voor... Lees meer...