Verbintenissenrecht

U sluit in het dagelijks leven tal van overeenkomsten af. Sommige bijna onbewust, zoals het bij het doen van uw dagelijkse boodschappen. Bij andere overeenkomsten staat u wat langer stil. U koopt bijvoorbeeld een auto, huurt een huis of sluit een telefoonabonnement af. Voor een bedrijf is dit niet anders. Dagelijks worden met leveranciers afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een te leveren product of dienst, de prijs en de levertijd. Op al deze overeenkomsten is het verbintenissenrecht van toepassing. Het begrip verbintenis is niet in de wet gedefinieerd. Wel is duidelijk dat een verbintenis een rechtsverhouding tussen twee of meer partijen aanduidt.

U kunt een beroep op ons doen voordat u een contract aangaat of als u al een contract bent aangegaan. Ook adviseren wij u het opstellen of aanpassen van een contract en bij het aangaan van algemene voorwaarden. Of het nu om een koopovereenkomst gaat of om het ondertekenen van uw huurcontract. Gaat het onverhoopt achteraf toch mis. Dan kunnen wij voor u optreden door nakoming te eisen of schade te verhalen.

Heeft u vragen over verbintenissenrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden