Pachtrecht

De Nederlandse wet kent van oudsher een bijzondere regeling voor het in gebruik geven van grond. Dit is in feite verhuur. De huur van landbouwgrond heet pacht. Omdat u als boer financieel afhankelijk bent van de grond en dus niet zo maar kan verhuizen, zijn in de wet verschillende beschermingsbepalingen opgenomen. De belangrijkste beschermingsbepalingen hebben te maken met de duur van de overeenkomst, de pachtprijzen, opzegbescherming en de mogelijkheid om de pacht over te dragen bij overdracht van het landbouwbedrijf.

Pacht is een zogeheten ‘bijzondere overeenkomst’. Dat betekent dat, als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet aan pacht stelt, er, sprake is van een pachtovereenkomst. Ongeacht of de partijen dit zo hebben bedoeld.

Het pachtrecht is ingewikkeld. Wie niet goed van de regels op de hoogte is, loopt grote risico’s. Wij staan zowel pachters als verpachters bij.

Heeft u vragen over pachtrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden