Aansprakelijkheidsrecht

Als u schade oploopt, kan het zijn dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat, producten die niet aan de eisen voldoen of een leverancier die zijn afspraken niet nakomt. U kunt diegene, onder bepaalde voorwaarden, aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Of het omgekeerde gebeurt: u wordt zelf aansprakelijk gesteld.

Wij adviseren u over alle aspecten van aansprakelijkheid. Wij beoordelen uw kansen in een procedure, maar bekijken graag eerst de mogelijkheden om in goed overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan bieden we adequate en vakkundige ondersteuning bij een procedure.

Heeft u vragen over aansprakelijkheidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden