Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat vele rechtsgebieden en is om die reden specialistenwerk. Kinderen kunnen op vele manieren in aanraking komen met het recht. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het jeugdstrafrecht, maar ook aan een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Daarnaast kunnen kinderen betrokken worden bij de echtscheiding van hun ouders. Ook de rechten van de ouders mogen niet uit het oog worden verloren. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan ouders die geconfronteerd worden met een uithuisplaatsing.

Heeft u vragen over jeugdrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden