Burenrecht

Het burenrecht vormt een onderdeel van het vastgoedrecht. De bepalingen hebben vooral te maken met hinder. Hinder van beplanting of een schutting bijvoorbeeld, maar ook van geluid of huisdieren.
De eerste stap in een dergelijke situatie is natuurlijk altijd zelf in contact treden met uw buren. Misschien vindt u in onderling overleg een passende oplossing.

Als het niet lukt om samen tot een vergelijk te komen, kunnen wij uw belangen behartigen. Wellicht is het nodig om de rechter in te schakelen. Die zal dan een uitspraak doen waaraan alle partijen zich dienen te houden.

Overigens geldt burenrecht niet alleen voor de bewoners zelf. Ook architecten, aannemers en opdrachtgevers hebben met het burenrecht te maken.

Heeft u vragen over aansprakelijkheidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden