Personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gaat het om de persoonlijke relaties tussen mensen. U krijgt hiermee te maken als er in uw privé-situatie iets verandert. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u en uw partner gaan scheiden, als u een kind wilt erkennen of als er een erfenis is. Ook als u voor een ziek familielid wilt optreden, bijvoorbeeld via bewind, curatele of mentorschap, is dit recht van toepassing. Uit de voorbeelden blijkt al dat dit vaak gaat over zaken die een grote impact hebben op uw leven.

Wij streven ernaar geschillen op het gebied van personen- en familierecht zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Daarbij zoeken we naar een goed evenwicht tussen de emotionele en zakelijke kant van de zaak. Pas als blijkt dat onderling overleg niet tot de gewenste uitkomst leidt, maken wij de zaak aanhangig bij de Rechtbank.
Wij hebben een gespecialiseerde familierecht advocaat (vFAS) in huis door wie u zich kunt laten bijstaan.

Heeft u vragen over personen- en familierecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

VFAS_logo

Overzicht rechtsgebieden