Ondernemingsrecht

In het ondernemingsrecht staat de ondernemer centraal. Ondernemen brengt (financiële) risico’s met zich mee. Zo bepaalt de rechtsvorm van de onderneming in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privévermogen. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm heeft dus belangrijke gevolgen.

Als meest eenvoudige verschijningsvorm wordt de eenmanszaak genoemd. Daarnaast zijn ook de NV’s en BV’s populair. Een onderneming kan ook zijn ondergebracht in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. De vennoten kunnen hun onderlinge rechten en plichten in hoge mate naar eigen inzicht regelen.

De rechtsvorm van een onderneming is afhankelijk van het doel, de activiteiten en de omvang van uw onderneming. Wij adviseren u over de juiste keuze. Verder staan wij u onder andere bij met advies over contracten, herstructureringen of overnames.

Heeft u vragen over ondernemingsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden