Incasso van vorderingen

Incasso betreft de invordering van onbetaald gebleven facturen, waarvan de verschuldigdheid niet door de schuldenaar wordt betwist. Wordt de vordering na de eerste sommatie alsnog door de schuldenaar onderbouwd betwist, dan is sprake van een (geld)vordering op tegenspraak.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het incasseren van vorderingen voor zowel grote als kleine bedrijven alsmede particulieren. Nadat een vordering ter incasso is aangemeld wordt direct een eerste sommatiebrief aan de debiteur verzonden. In deze brief wordt op korte termijn betaling van de hoofdsom en incassokosten verzocht. Mocht geen betaling volgen na de eerste sommatiebrief dan wordt een volgende sommatiebrief verzonden waarin verdere rechtsmaatregelen worden aangekondigd, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement of het starten van een incasso kort geding. In de meeste gevallen wordt dan alsnog betaald. Gebeurt dit niet, dan wordt in overleg met u besloten wat verder te doen. In het geval er geprocedeerd moet worden zal te allen tijde geprobeerd worden de kosten op de wederpartij te verhalen.

Uiteraard wordt u voortdurend van de zaak op de hoogte gehouden en worden op onze derdenrekening binnengekomen bedragen direct aan u doorbetaald.

Heeft u vragen over incasso van vorderingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden