Hoeveel loon krijgt een zieke werknemer bij wisselend aantal arbeidsuren?

Het komt geregeld voor dat een werknemer ziek wordt. Onduidelijk is soms echter hoeveel loon er betaald moet worden aan een zieke werknemer. Dit vooral indien de werknemer geen vast aantal uren per maand werkt.

Het komt voor dat in de arbeidsovereenkomst een klein aantal uren wordt overeengekomen maar dat in werkelijkheid de werknemer veel meer uren werkt. De vraag is dan over welk aantal uren er ziekengeld betaald moet worden; de contractuele uren of de normaal gesproken gewerkte uren?

Het laatste. De werknemer moet betaald worden over het aantal uren dat hij normaal gezien gewerkt zou hebben (als hij niet ziek was geworden). Dit aantal uren wordt vastgesteld aan de hand van het ‘wettelijke vermoeden”. Het wettelijk vermoeden: “Indien de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.”

De zieke werknemer krijgt dus ziektegeld over het gemiddeld aantal uren dat hij normaal gesproken zou hebben gewerkt. Dit gemiddelde wordt berekend over de laatste drie maanden.

Anneline Nieuwenhuijse

1 mei 2015