Beslag voor toekomstige alimentatietermijnen

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft in kort geding op 21 april 2015 (C/15/223893/KG ZA 15/212) geoordeeld dat het gelegde beslag mag blijven bestaan voor toekomstige alimentatietermijnen op vermogen van de alimentatieplichtige.

In deze zaak ging het om een vader die kinderalimentatie diende te voldoen gedurende nog circa 10 jaar.

De vader was voornemens te emigreren naar Thailand. Thailand is niet aangesloten bij het Verdrag van New York zodat het voor de moeder niet mogelijk zal zijn, na emigratie van de vader, om incassomaatregelen te treffen teneinde de kinderalimentatie te innen.

Mede aan het oordeel van de rechter heeft ten grondslag gelegen dat de vader in het verleden ook niet correct aan zijn alimentatieverplichtingen heeft voldaan zodat het niet denkbeeldig is dat na emigratie de verplichtingen helemaal niet meer worden nagekomen.

De rechter is van mening dat de vrouw voldoende belang heeft bij zekerheid voor verhaal van de kinderalimentatie die zij dringend nodig heeft voor de verzorging en opvoeding van de kinderen hetgeen er toe leidt dat de voorzieningenrechter toestaat het gelegde beslag op het vermogen van de man te handhaven voor een bedrag van de maandelijkse alimentatie gedurende 10 jaar.

Ilse de Dobbelaere-Woets

22 mei 2015