De deelgeschilprocedure in letselzaken

De deelgeschilprocedure is bestemd om over bepaalde deelaspecten van een zaak een oordeel van de rechter te krijgen. Deze procedure is bedoeld voor het sneller en eenvoudiger af te wikkelen van letselzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan deelaspecten als de aansprakelijkheid, de eigen schuld, de schadebeperkingsplicht en de omvang van een bepaalde schadepost.

De deelgeschilprocedure bestaat nog maar enkele jaren. De Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade is sinds 1 juli 2010 in werking getreden. Sommige letselzaken lopen vast. Dit komt vaak doordat er sprake is van een geschil van mening over een onderwerp waar partijen samen niet uitkomen. Voor 1 juli 2010 betekende dit dat er een volledige bodemprocedure gevoerd diende te worden. Dit is gelukkig niet meer noodzakelijk. De wetgever heeft in de wet opgenomen dat er een deelgeschilprocedure gestart kan worden indien er over een deelaspect discussie is.

Het komt er op neer dat elk geschil tussen een aansprakelijke partij en een slachtoffer een deelgeschil kan zijn. Zo kan bijvoorbeeld een geschil over het percentage eigen schuld een deelgeschil zijn. Ook de omgang van de schadebeperkingsplicht en de eindleeftijd voor berekening van het verlies verdienvermogen kan een geschil zijn. Wil hierover door een deelgeschillenrechter kunnen worden geoordeeld dan dient er sprake te zijn van 1 concrete vraag. Wanneer het geschil te ruim is, zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van een deelgeschil.

Het deelgeschil moet bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. dit betekent dus dat niet elk geschil een deelgeschil is. Niet alle deelgeschillen kunnen dus voorgelegd worden aan de rechter. Indien een rechtelijke beslissing op het deelgeschil niet kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst, dan zal de rechter het verzoek moeten afwijzen.

Anneline Nieuwenhuijse

juni 2015