Anneline Nieuwenhuijse, specialist op het gebied van letselschade

Terwijl haar dagelijkse werk als advocate gewoon doorging, dook Anneline Nieuwenhuijse het afgelopen jaar ook weer de studieboeken in. Aan de gerenommeerde Grotius Academie rondde ze begin september de specialisatieopleiding Personenschade af, waardoor ze iedereen met letselschade bij kan staan. ,,Je wilt direct iets betekenen voor mensen’’, benadrukt ze.

Anneline Nieuwenhuijse is al jaren werkzaam voor N-Advocaten, dat kantoren in Terneuzen en Sluis heeft. Ze omschrijft zichzelf als een ‘doener’ en wil echt iets voor haar cliënten betekenen. Dat ze zich graag wilde specialiseren in letselschade, zat al langer in haar hoofd. ,,Veel mensen hebben geen idee wat letselschade precies is en wat er allemaal onder valt’’, weet Anneline. ,,Als er sprake is van zwaar letsel, moeten mensen bijgestaan worden. Je kunt denken aan arbeidsongevallen, verkeersongevallen, aan iemand die gebeten wordt door een hond of aan medische fouten.’’

Slachtoffers hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen, heeft Anneline ervaren. Er komt heel veel bij kijken. ,,Dan is het fijn dat er iemand is die jou tijdens het traject kan begeleiden. Mensen zitten vaak in zak en as, maar er moet wel zo snel mogelijk iets gebeuren omdat ze hun huishouden bijvoorbeeld niet meer kunnen runnen of geen inkomen meer hebben. Er moet actie worden ondernomen, om ervoor te zorgen dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar gaat betalen. Normaal gezien doen ze dat pas als de aansprakelijkheid erkend is. Die aansprakelijkheid krijgen is heel belangrijk. Daarnaast is het opmaken van de schade ook heel belangrijk.’’

‘Een advocaat kunnen we niet betalen, dat moeten we maar niet doen’, denken veel mensen. Anneline: ,,Zodra de aansprakelijkheid erkend is, moeten alle schadeposten betaald worden waaronder de advocaatkosten. Het is ook een van de weinige rechtsgebieden waar je onder voorwaarden nog ‘no cure, no pay’ mag afspreken. Als wij het voor de cliënt dus niet voor elkaar krijgen, dan ontvangen we geen vergoeding. Het gaat er echter vooral om dat we direct iets willen betekenen voor mensen. Zij moeten zich op hun herstel richten, hun leven moet op een zo normaal mogelijke manier door kunnen gaan. Wij houden ons met de schade en de nasleep bezig.’’

Anneline gaat het liefst direct naar een cliënt toe. ,,Het is belangrijk om de thuissituatie te zien. Dan weet je direct waar de cliënt tegenaan loopt. Persoonlijk contact is heel belangrijk, een klik is ook fijn. Want je gaat samen een –  vaak lang – traject in. Op een gegeven moment moet je een, zoals wij dat noemen, ‘medische eindsituatie’ hebben. Dan kun je kijken wat de schade is en welk bedrag daar bij hoort. Je gaat ook diep iemands leven in. We kijken naar materiële schade – wat je echt in je portemonnee voelt – en immateriële schade. Bij dat laatste doel ik op gederfde levensvreugde, genot, verdriet, pijn; allerlei verschillende componenten.’’

Tot de opleiding aan de Grotius Academie werd Anneline niet zomaar toegelaten. ,,Je moest onder meer een aantal jaar werkervaring hebben op het gebied van personenschade en in het voortraject al verschillende cursussen hebben gevolgd’’, legt ze uit. ,,Voor de opleiding kwamen honderden aanmeldingen binnen. Je moest een voortoets afleggen en uiteindelijk mochten slechts 25 advocaten deelnemen. Er is echt een flinke wachtlijst. Je krijgt les van professoren die aan de Hoge Raad adviseren en veel vakliteratuur hebben geschreven. Dat ik werd toegelaten maakte me trots, net als het feit dat ik het succesvol heb afgerond.’’

In Zeeland is Anneline nu één van de vier letselschadeadvocaten. ,,Ik moet nu ieder jaar een bepaald aantal opleidingspunten halen. Daarnaast moet er ook intervisie zijn. Met andere advocaten die in hetzelfde vakgebied werkzaam zijn, moet je een bepaald aantal uren per jaar samen zitten en zaken bespreken.’’ Als mensen met letselschade te maken krijgen, weten ze nu bij wie ze terecht kunnen. ,,Bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, aansprakelijkheid door dieren, medische fouten; we kunnen mensen op verschillende gebieden helpen. Als ze een beroep op mij doen, gaan we samen een traject in’’, zegt Anneline. ,,Voor de cliënt ga ik op zoek naar de best mogelijke oplossing. Dat is wat voor mij telt.’’