VVD wil afspraken gemaakt binnen mediation gemakkelijker afdwingbaar maken

Tweede kamerlid Ard van der Steur komt met een wetsvoorstel om mogelijk te maken dat partijen naar de deurwaarder kunnen stappen om de afspraken vastgelegd in een overeenkomst opgesteld binnen mediation afdwingbaar te maken zonder dat de overeenkomst eerst bekrachtigd wordt door de rechter ofwel zonder dat bij de rechter een executoriale titel wordt gehaald.

Het voordeel zou in ieder geval gelegen zijn in ontlasting van de rechterlijke macht. Daarnaast zou voor partijen sprake zijn van een enorme kostenbesparing.

 

Van der Steur wil in zijn wetsvoorstel de bemiddeling omkleden met allerlei waarborgen op procedureel gebied. Inhoudelijk dient de mediator in zijn optiek niet belemmerd te worden. Mediator zou een beschermd beroep moeten worden hetgeen het op dit moment niet is. Iedereen is gerechtigd zich als mediator te profileren.

 

Vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt al aangegeven dat men niet echt positief tegenover het wetsvoorstel staat. Uitgangspunt voor de Beroepsorganisatie is dat de waarborgen welke zijn vastgelegd in wetten er niet voor niets zijn. Een beslaglegging door de deurwaarder bijvoorbeeld is erg ingrijpend en dient met waarborgen omkleed te zijn.

 

Volgens John Wisseborn van gemelde Beroepsorganisatie kan het tegengestelde effect van mediation optreden. Mediation is bedoeld om de onderliggende vijandigheid/conflicten weg te nemen. Als partijen weten dat mediation tot beslaglegging kan leiden wordt  het instrument van mediation mogelijk misbruikt.

 

Wordt vervolgd…