Verandering van de vakantiedagenregeling zieke werknemers

Per 1 januari 2012 verandert de wettelijke vakantiedagenregeling ingrijpend. De overheid schaft dan de beperkte opbouw van vakantie-uren tijdens ziekte af en voert een vervaltermijn in voor de minimum vakantiedagen.

Elke werknemer bouwt per jaar een minimumaanspraak  op vakantie op van viermaal de bedongen arbeidsuur per week. Een werknemer die voltijds werkt, heeft dus recht op minimaal vier weken vakantie per jaar.

Tot nu toe is het zo dat een werknemer die langduriglangdurig ziek is slechts vakantiedagen opbouwt over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Is hij bijvoorbeeld acht maanden ziek, dan bouwt hij over twee maanden geen vakantiedagen op. Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de EG uit 2009 volgt dat deze regeling in strijd is met het Europees recht.

De overheid heeft daarom de wet zodanig aangepast dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen zieke en gezonde werknemers. Zieke werknemers krijgen vanaf 1 januari 2012 dezelfde aanspraken op minimumvakantie als gezonde werknemers.

Het staat werknemers en werkgevers vrij om in de arbeidsovereenkomst zelf afspraken te maken over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte.