Economische crisis en echtscheiding

De economische tegenwind treft mensen die in scheiding liggen enorm op meerdere vlakken.

Huiseigenaren dienen er bij een echtscheiding rekening mee te houden dat meer dan de helft van het aantal gedwongen verkopen verband houdt met een echtscheiding. Sinds de aanscherping van de kredietnormen per augustus 2011 is het in veel situaties onmogelijk een van de beide (ex)echtgenoten te ontslaan uit de verplichtingen voor de hypothecaire geldlening indien de ander de echtelijke woning wenst toegedeeld te krijgen. Dit betekent dat men financieel aan elkaar verbonden blijft. Daar komt nog bij dat de opgebouwde beleggingen of beleggingsverzekeringen gekoppeld aan veel hypotheken aanzienlijk in waarde zijn gedaald (bron: Advocatenblad 16, 25 november 2011).

 

Ook fiscaal zijn er nog al wat aanpassingen welke gevolgen hebben voor de regelingen welke getroffen dienen te worden na echtscheiding. De heffingsvrije voet voor kinderen die geldt voor de vermogensrendementsheffing komt te vervallen. Het betreft een bedrag van € 2.762,–per jaar. Tevens wordt de leeftijdsgrens voor wat betreft de aftrekbaarheid van uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen verlaagd van 30 jaar naar 21 jaar. Ook de leeftijdsgrens voor alleenstaande ouder korting wordt verlaagd van 27 jaar naar 18 jaar. De jong gehandicapten heffingskorting verdwijnt helemaal.

 

Al deze fiscale maatregelen als gevolg van de crisis zullen in negatieve zin impact hebben op alimentatieberekeningen.