Geen verzekeringsplicht voor werkgever bij letselschade voetganger

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor een arbeidsongeval dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk overkomt. De werkgever moet namelijk aantonen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs nodig zijn om schade als gevolg van een arbeidsongeval te voorkomen. Als hij daarin niet slaagt, dan is hij aansprakelijk voor het arbeidsongeval en moet hij de werknemer de schade als gevolg van het arbeidsongeval vergoeden.

Voor wat betreft schade die werknemers buiten de werkplek in het verkeer kunnen oplopen, heeft de Hoge Raad  eerder beslist dat een werkgever verplicht is te zorgen voor een behoorlijke verzekering. Heeft hij dat niet gedaan, dan moet hij in geval van schade alsnog aan de werknemers een bedrag vergoeden dat een verzekering zou hebben uitgekeerd. Voorwaarde is hieraan wel dat het moet gaan om een van de volgende 3 categorieën voorvallen:

  1. Werknemer is als bestuurder van een motorvoertuig betrokken bij een ongeval;
  2. Werknemer was voetganger of fietser en was betrokken bij een ongeval met een motorvoertuig;
  3. Werknemer was fietser en heeft een eenzijdig ongeval gehad.

Er is discussie gerezen over de vraag of bovenstaande ook dient te gelden voor een werknemer die als voetganger een eenzijdig ongeval overkomt. De Hoge Raad heeft zich gebogen over deze vraag naar aanleiding van een procedure van een postbezorgster. Zij was bij het bezorgen van de post uitgegleden over een plak bevroren sneeuw.

De Hoge Raad heeft 11 november 2011 geoordeeld dat voor deze categorie ‘voetgangersongevallen’ voor de werkgever geen plicht bestaat te zorgen voor een verzekering ter dekking van het risico van zo’n ongeval.

M. Claase