Vragen omtrent de gezondheid van de sollicitant verboden

De regels rondom gezondheidsvragen tijdens een sollicitatie worden aangescherpt. Binnenkort is het verboden voor een werkgever om te vragen naar de gezondheid van een sollicitant.

In de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen staan de regels die bepalen wat er wel en niet gevraagd mag worden aan een sollicitant. Binnenkort worden bepaalde regels hierin aangescherpt. Medische keuringen mogen dan alleen nog maar door een keuringsarts worden uitgevoerd. Het is dan voor de werkgever expliciet verboden zelf naar de gezondheid, ziekte en vorig ziekteverzuim van een sollicitant te vragen.

 

In de WMK staan regels over de vraag wanneer een aanstellingskeuring mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Deze regels zijn vrij streng, maar zijn helaas bij veel werkgevers en werknemers niet bekend. Veel werkgevers vragen nog naar de gezondheid van een sollicitant en beseffen vaak niet dat zulke vragen onder het begrip ‘keuring’ vallen in de zin van de WMK. Middels de aanpassing in de WMK wil de wetgever dergelijke vragen een halt toe roepen.

 

In uitzonderingsgevallen mag een werkgever een sollicitant een aanstellingskeuring laten ondergaan. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de keuring slechts is toegestaan voor een beroep waaraan risico’s aan zijn verbonden voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer zelf of anderen.

 

De aanstellingskeuring mag pas plaatsvinden aan het eind van een selectieprocedure, na alle overige beoordelingen van de sollicitant. Alleen de uitgekozen sollicitant komt dus in aanmerking voor een dergelijke keuring. Het is ook dan de keuringsarts die de keuring uitvoert en niet de werkgever.