Nieuwe regels bij het leggen van conservatoir beslag

Er gelden sinds 1 juli 2011 nieuwe regels bij het leggen van conservatoir beslag. De regels voor de toestemming voor het leggen van beslag zijn aangescherpt. Rechters dienen voortaan een stuk kritischer naar het ingediende verzoek te kijken. Vooraf dienen de rechters al de inhoud en kracht van de vordering tegen het licht te houden.

Tot 1 juli 2011 werd slechts summierlijk getoetst aan de in acht te nemen wettelijke formaliteiten bij een beslagrekest. Naar de inhoud of het mogelijke verweer van de wederpartij werd niet of nauwelijks gekeken. De inhoudelijke toets vond pas achteraf plaats in de op het gelegde beslag volgende inhoudelijke procedure. Het gevolg hiervan was o.a. dat vaak vrij lichtzinnig of totaal disproportioneel beslag werd gelegd.

Hieraan is nu een einde gekomen. Naar aanleiding van aanbevelingen van de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hanteert de rechtbank voortaan nieuwe – strengere – uitgangspunten.  

De beslaglegger dient nu reeds al bij het ingediende verzoekschrift de vordering inhoudelijk en uitvoeriger uiteen te zetten. Tevens dient het verzoekschrift onderbouwd te worden met bewijsstukken en zal ook het mogelijke verweer van de wederpartij vermeld moeten worden.  

Voorts zal in het verzoekschrift gemotiveerd moeten worden aangegeven dát en waarom het beslag – echt – nodig is en waarom is gekozen voor beslag op nu juist de in het verzoekschrift genoemde goederen of gelden, en waarom niet op een minder bezwarend beslagobject.