Aankoop niet goed? Protesteer tijdig!

Wat is klachtplicht (artikel 6:89 BW). De klachtplicht bepaalt dat de koper van een goed (of de ontvangen van een dienst) na het ontdekken van een gebrek aan dit goed binnen ‘bekwame termijn’ moet klagen bij de verkoper.

Wat is tijdig?

De wetgever heeft enkel bepaald dat u na het ontdekken van een gebrek binnen ‘bekwame’ termijn moet klagen. De wetgever heeft niet in tijd bepaald wat nu binnen ‘bekwame’ termijn is. De wetgever heeft het aan De Rechtspraak overgelaten om het criterium ‘bekwame’ termijn nader in te vullen. Uit de Rechtspraak blijkt dat binnen zo kort mogelijke termijn nadat u een gebrek hebt ontdekt klaagt dat u dan over het algemeen tijdig zal hebben geklaagd. De termijn kan varieren van enkele dagen tot enkele maanden.

 

Achtergrond

De achtergrond van de klachtplicht is dat de leverancier van de prestatie moet worden beschermd tegen klachten die laat en daardoor moeilijk te weerleggen zijn.

 

Hoe klaagt u?

De wetgever heeft niet bepaald hoe u moet klagen. In verband met het leveren van bewijs is het verstandig om schriftelijk te klagen (middels aangetekende brief). In uw brief moet u duidelijk aangeven dat u niet tevreden bent met het product en waarom. Het is verstandig om aan te geven dat u een en ander niet accepteert en dat u aan de verkoper vraagt om te reageren.