Belasting betalen over ontslagvergoeding

Indien u een wordt ontslagen en u krijgt een ontslagvergoeding dan moet u over deze vergoeding belasting betalen. De vraag stelt zich hoeveel belasting u moet betalen.

Als u wenst dat u voormalig werkgever de ontslagvergoeding direct voldoet dan is de werkgever verplicht om belasting in te houden. De werkgever houdt dan de belasting in volgens het progressieve tarief. Met andere woorden. De ontslagvergoeding wordt bij uw fiscaal jaarinkomen opgeteld en vervolgens wordt de loonbelasting ingehouden. Het laagste tarief, tot een jaarinkomen van ongeveer € 19.000,- bruto, bedraagt 33,45% en het hoogste tarief, vanaf een inkomen van ongeveer € 54.500,- bedraagt 52%.

 

Bij ontslagvergoedingen vanaf (ongeveer) € 10.000,- bruto kan het zinvol zijn om de vergoeding af te laten storten in een stamrechtverzekering. Bij hoge vergoedingen kan het zinvol zijn om een stamrecht B.V. op te richten en de ontslagvergoeding in deze vennootschap te laten storten. Beide constructies hebben tot doel om de belastingdruk te verlagen. Een en ander heeft de aandacht van de fiscus zodat het zaak is u goed te (laten) informeren.