Medebezitter gebrekkige opstal aansprakelijk voor letselschade andere medebezitter

Een bezitter van een gebrekkige opstal is aansprakelijk voor de schade die een derde lijdt door dit gebrek, zo bepaalt onze wetgeving. Als voorbeeld kan gegeven worden de loszittende dakpan die in zijn val een voorbijganger raakt. De voorbijganger kan de eigenaar van het pand aansprakelijk stellen voor de schade.

In het zogenaamde ‘hangmat-arrest’ oordeelde de Hoge Raad dat deze aansprakelijkheid ook geldt voor medebezitters ten opzichte van elkaar. De zaak was als volgt: een vrouw hangt haar hangmat op aan een gemetselde pilaar in de tuin. De vrouw is samen met haar partner eigenaar van de opstal. Als zij in de hangmat ligt breekt de pilaar af en valt op haar. Dit heeft afschuwelijke blijvende gevolgen, de vrouw zal haar armen en benen nooit meer kunnen gebruiken.

Daar waar menigeen in deze zaak van mening was dat de vrouw haar schade niet kan verhalen, omdat ze immers medebezitter van de gebrekkige opstal was, oordeelde de Hoge Raad anders. De vrouw dient 50% van haar schade zelf te dragen. De overige 50% kan zij verhalen op (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) haar partner.

Hieruit blijkt maar weer hoe wezenlijk het belang van een  aansprakelijkheidsverzekering is, zeker voor medebezitters van een opstal.

M. Claase