Werknemer krijgt hoogste schadevergoeding ooit: €650.000,–

In tegenstelling tot veel andere landen, zijn de schadevergoedingen die in Nederland worden uitgekeerd in het geval van blijvende arbeidsongeschiktheid door nalatigheid van de werkgever niet hoog. Begin dit jaar kende de rechter echter het enorme bedrag van €650.000,– toe aan een blijvend arbeidsongeschikt geraakte werknemer.

 

In de betreffende zaak[1] ging het om een 44-jarige werknemer die sinds 1991 werkzaam was als elektricien bij een frisdrankenfabriek. Tot zijn werkzaamheden behoorde de reparatie van een machine die de houdbaarheidsdatum op flessen spuit. De machine moest soms wel drie keer per dag gerepareerd worden. Bij de reparatie kwam de werknemer steeds in aanraking met een zeer giftige inktvloeistof. Door deze agressieve vloeistof heeft de man hersenbeschadiging opgelopen. Sindsdien heeft hij last van spasmen bij het lopen en een spraakgebrek.

 

Het Gerechtshof heeft bepaald dat de werkgever volledig aansprakelijk is voor het letsel dat de werknemer heeft opgelopen. Om die reden had de werknemer recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding moest nog vastgesteld worden. Dit is gebeurd in een schadestaatprocedure.

 

De werknemer vorderde een schadevergoeding van €600.000, waaronder €100.000 euro aan smartengeld, een vergoeding voor het verlies van arbeidsvermogen en inkomsten, en vergoeding van zijn eigen bijdrage in het persoonsgebonden budget.

 

De rechter heeft uiteindelijk €650.000 toegekend. Dit is de hoogste schadevergoeding die ooit is toegekend.

 

 [1] Rechtbank Maastricht, 13 januari 2011, LJN BO8945