Eén vergunning: de omgevingsvergunning

Als je wilde bouwen of verbouwen, had je tot voor kort verschillende vergunningen van meerdere instanties nodig. Dit is sinds een half jaar niet meer nodig. Alle vergunningen aangaande bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de zogenaamde: omgevingsvergunning.

 

Met de omgevingsvergunning kun je toestemming krijgen voor zaken die voorheen geregeld waren in onder meer de volgende vergunningen en beschikkingen: milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, huisvestigingsvergunning, gebruiksvergunning en afvalbeschikking.

 

Ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zijn zoveel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Voor het in beroep gaan tegen het overheidsbesluit over de vergunningsverlening geldt er één beroepsprocedure.

 

De omgevingsvergunning is aan te vragen via de website van de gemeente of via omgevingsloket.nl.

 

De omgevingsvergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (WABO).