Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer

Een werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Die zorgplicht houdt kort gezegd in dat de werkgever zijn bedrijf zo moet inrichten dat werknemers hun werkzaamheden veilig kunnen uitoefenen. De werkgever moet redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van ongevallen en moet bovendien de Arbowet en Veiligheidsinstructies naleven. Schiet de werkgever daarin tekort, dan is hij aansprakelijk voor de (letsel)schade van de werknemer.

Bij psychische klachten van een werknemer is het schenden van de zorgplicht soms niet eenvoudig vast te stellen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde op 9 november 2010 (LJN BO4408) dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de burn-out van een werknemer.

De werknemer in kwestie stelde dat haar burn-out was ontstaan door de excessieve werkdruk waaraan haar werkgever haar had blootgesteld. De werkgever was van mening dat de burn-out-klachten voornamelijk veroorzaakt waren door factoren van persoonlijke aard.

Het Hof stelde de werknemer in het gelijk. Volgens het Hof was de werkgever op de hoogte van de persoonskenmerken van de werknemer. Juist die persoonskenmerken gaven een verhoogde kans op een burn-out. De werkgever had daarop bedacht moeten zijn. De werkgever had moeten nagaan of en in welke mate de werknemer aan het werk was, pauzes nam en werk mee naar huis nam. De werkgever wist dat de werknemer vele overuren maakte. Zelfs nadat de werknemer ziek thuis zat heeft zij nog werkzaamheden verricht.

Volgens het Hof had de werkgever moeten bewaken dat de werknemer haar werkzaamheden in beginsel in gemiddeld 40 uur per week had kunnen uitvoeren. Als je deze lijn doortrekt, dient een werkgever dus in te grijpen als hij weet dat zijn werknemers gemiddeld meer dan 40 uur per week werken.

M. Claase