Blaastest mogelijk niet betrouwbaar

Er zijn twijfels ontstaan omtrent de betrouwbaarheid van het ademanalyseapparaat dat de politie gebruikt bij alcoholcontroles. Door een fout in de computer geeft het apparaat aan dat bestuurders meer hebben gedronken dan in werkelijkheid het geval is. Overigens gaat het hierbij om het apparaat dat wordt gebruikt voor de tweede blaastest, wanneer men de eerste test met de \’mobiele\’ blaastest niet doorstaat.

 

De fout kwam aan het licht toen een 47-jarige vrouw de zaak aan de kaak stelde. De vrouw kreeg in 2010 bij een alcoholcontrole te horen dat zij een ‘bijna dodelijke’ hoeveelheid alcohol zou hebben genuttigd. De vrouw hield echter stellig voor dat zij niet meer had gedronken dan is toegestaan. De agenten die de controle uitvoerden hebben aangegeven dat de vrouw niet naar alcohol rook en dat zij niet dronken oogde.

 

De vrouw heeft de zaak in rechte aanhangig gemaakt. De rechtbank Breda constateerde dat de software van de apparaten mogelijk fouten bevatten die een foutieve uitslag teweeg brengt. Het Nederlands Forensisch Instituut is inmiddels een onderzoek gestart. Vooralsnog heeft het Openbaar Ministerie aangegeven alle vertrouwen te hebben de apparaten. Wat de gevolgen zijn indien daadwerkelijk zou komen vast te staan dat de apparaten onbetrouwbaar zijn, is nog niet bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte.