Aantal rechtbanken van 19 naar 10

Door een nieuwe gebiedsindeling fuseren er diverse rechtbanken in Nederland.

Het aantal rechtbanken gaat van 19 naar 10 en het aantal gerechtshoven gaat van 5 naar 4. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat de herziening regelt van de gerechtelijke kaart. De ministerraad heeft hier afgelopen vrijdag mee ingestemd. ‘Met de nieuwe gebiedsindeling ontstaan er meer mogelijkheden om de behandeling van zaken binnen één rechtbank beter te organiseren en kunnen rechtbanken zich specialiseren op een bepaald terrein. De indeling in 10 arrondissementen gaat ook gelden voor de indeling van de toekomstige regionale eenheden van de te vormen nationale politie,’ staat op de website van de Overheid. Kijk hier voor meer informatie en een overzicht van de nieuwe indeling van de Nederlandse rechtbanken. Deze herziening raakt ook de dagelijkse praktijk van advocaten. Kijk voor meer specifieke informatie op de site van het Advocatenblad.

Bron: www.advocatenorde.nl