Aansprakelijkheid voor asbestschade

Naar schatting zijn in het verleden ongeveer 340.000 mensen direct of indirect in aanraking gekomen met asbest. Bijv. tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of op andere wijze zoals via asbesthoudende producten, via een huisgenoot of een andere wijze.

Indien men in aanraking is gekomen met asbest en deze stof heeft ingeademd kan dit leiden tot tot de ziekte (maligne) mesothelioom, ook wel borstvlies-, longvlies-, buikvlies of asbestkanker genoemd. Indien u bijvoorbeeld tijdens dienstverband in aanraking bent gekomen met asbest dan is het mogelijk dat uw werkgever voor de schade die hieruit voortvloeit aansprakelijk is. Als u bij een werkgever aan asbest bent blootgesteld dan dient u deze per aangetekende brief aansprakelijk te stellen. 

Tevens heeft op 26 januari 2000 het Instituut Asbestslachtoffers haar poorten geopend. Het IAS heeft tot doel om slachtoffers die tijdens dienstverband of daarbuiten in aanraking met asbest zijn gekomen voorlichting te geven en te adviseren bij het verhalen van de schade op bijv. werkgevers en producenten. Tevens is het mogelijk om via het IAS in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade.