Griffierechten in civiele procedure gewijzigd

Per 1 januari 2011 is het tweede en tevens laatste gedeelte van de Wet Griffierechten in burgerlijke zaken in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet tarieven in burgerlijke zaken. De twee voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van de griffierechten en de betaling ervan. Met betrekking tot het laatstgenoemde betekent dit dat indien u het griffierecht niet betaalt de kans groot is dat de Rechtbank uw zaak niet in behandeling neemt. De heffing en incasso van het griffierecht gebeuren in lijn hiermee aan het begin van de juridische procedure.

 

Houdt u er rekening mee dat deze tarieven per 1 januari 2011 zijn verhoogd. De tarieven zoals deze vanaf 1 januari 2011 gelden kunt u hier vinden.

Bron: www.rechtspraak.nl