Beroep tegen sluiting coffeeshop Checkpoint ongegrond

Middelburg, 1 juli 2010 – De rechtbank Middelburg heeft het beroep tegen de sluiting van coffeeshop Checkpoint ongegrond verklaard. Daarnaast heeft de rechtbank het beroep tegen het intrekken van de gedoogverklaring gegrond verklaard.

Op last van de gemeente Terneuzen is de coffeeshop van 21 juli 2008 tot en met 20 januari 2009 gesloten. Aanleiding hiervoor was een inval door de politie op 1 juni 2007. De coffeeshop had toen een handelsvoorraad van meer dan 500 gram. De rechtbank heeft vastgesteld dat in de coffeeshop en het aangrenzende kantoor in totaal circa 4400 gram softdrugs aanwezig was.

Checkpoint heeft hierdoor in strijd gehandeld met het Damoclesbeleid en de aan hem verleende gedoogverklaring. Die verklaring hield in dat het werd gedoogd dat Checkpoint softdrugs verhandelde. Overeenkomstig het Damoclesbeleid heeft de gemeente Terneuzen besloten Checkpoint voor 6 maanden te sluiten. De rechtbank acht deze sanctie niet onredelijk. Het is voor rekening en risico van Checkpoint om te voldoen aan de voorwaarden van de gedoogverklaring en het beleid.

Beroep tegen intrekking gedoogverklaring

De rechtbank vindt dat de gemeente Terneuzen ten onrechte het bezwaar van Checkpoint tegen de intrekking van de gedoogverklaring niet in behandeling heeft genomen. In beginsel kan tegen de intrekking van een gedoogverklaring geen bezwaar worden gemaakt.  De rechtbank is echter van oordeel dat er zodanig bijzondere omstandigheden aanwezig zijn dat het maken van bezwaar mogelijk moet zijn.

LJ Nummers

BM9875
BM9877

Bron: www.rechtspraak.nl