Vraag en antwoord in zaak Laura Dekker


 

1. Wat heeft de rechtbank Middelburg beslist?
De ondertoezichtstelling wordt verlengd voor de duur van één maand met ingang van 1 juli 2010. Het verzoek voor de ondertoezichtstelling van een tweede maand is aangehouden en op de zitting van 20 juli 2010 wordt bekeken of deze tweede maand toegewezen wordt. Dit conform het verzoek van Bureau Jeugdzorg ter zitting.

2.      Wat is daarvoor de reden?
Tijdens de zitting van 14 juni 2010 heeft Laura een zeilplan overhandigd. De rechtbank en Bureau Jeugdzorg hebben nog onvoldoende kunnen toetsen of Laura daarmee voldaan heeft aan de voorwaarden zoals hierna onder punt 6 genoemd. Er is volgens de rechtbank in ieder geval nog niet voldaan aan de voorwaarde van het opstellen van een rapport door een onafhankelijk zeildeskundige. Bureau Jeugdzorg zal op de zitting in juli ook nog moeten ingaan op de stand van zaken met  betrekking tot de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van Laura.

3.      Wat betekent deze uitspraak voor Laura?
Dat zij op dit moment nog niet kan beginnen aan haar solozeilreis.

4.      Kan Laura in hoger beroep gaan tegen de uitspraak?
Ja, binnen drie maanden.

5.      Waarom staat Laura Dekker onder toezicht?
De rechtbank Utrecht heeft Laura tot 1 juli 2010 onder toezicht gesteld. Het Hof heeft op 4 mei 2010 deze beslissing bekrachtigd en overwogen dat er aan de voorgenomen zeilreis van Laura op 3 fronten risico’s zijn, namelijk voor haar sociaal-emotionele en identiteitsontwikkeling, voor haar cognitieve ontwikkeling en haar fysieke welzijn.

6.      Welke voorwaarden zijn door Bureau Jeugdzorg aan de ondertoezichtstelling van Laura gesteld?
Laura moet aantonen dat de reis haar ontwikkeling niet bedreigt, door o.a.:

 1.  
  • Het voorbereiden van de reis in overleg met Bureau Jeugdzorg
  • Het opstellen van een veiligheidsplan
  • Ervaring op doen met slaapmanagement
  • Het behalen van een EHBO-diploma
  • Het regelen van onderwijs via de Wereldschool
  • Opdoen van meer ervaring met solozeilen

Een onafhankelijk zeildeskundige zal ook nog moeten toetsen of zij aan een gedeelte van de voorwaarden voldoet.

7.      Waarom wordt het verzoek verlenging ondertoezichtstelling door de rechtbank Middelburg behandeld?
Laura is met haar vader verhuisd naar de provincie Zeeland, waardoor zij onder het rechtsgebied Zeeland valt.

8.      Waarom is er een verzoek verlenging ondertoezichtstelling ingediend bij de rechtbank Middelburg?
Het verzoek tot verlenging ondertoezichtstelling is gedaan door Bureau Jeugdzorg voor een periode van twee maanden. Bureau Jeugdzorg vindt dat er nog niet aan de voorwaarden is voldaan. Zolang dit niet het geval is wil Bureau Jeugdzorg toezicht houden. Omdat Laura en haar vader hierover van mening verschillen met Bureau Jeugdzorg is het oordeel van de rechtbank gevraagd. 

9.      Waarom is zowel Bureau Jeugdzorg als Raad voor de Kinderbescherming bij deze zaak/verlenging ondertoezichtstelling betrokken?
Bureau Jeugdzorg is de voogdijinstelling voor Laura. Zij bepaalt welke zorg Laura nodig heeft, nadat zij onder toezicht is gesteld door de rechtbank. De Raad voor de Kinderbescherming controleert de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Bron: www.rechtspraak.nl